Mae arloesi’n digwydd mor sydyn, mae’n gallu bod yn anodd cadw eich gwybodaeth yn gyfoes am bopeth.  Edrychwch yma i weld casgliad dethol o’r pethau mwyaf cyffrous sy’n digwydd ledled y byd.