Mae CreuSbarc yn falch o rannu straeon a newyddion entrepreneuriaid Cymru.

Os oes gennych chi stori neu ddarn o newyddion i'w rannu sy’n berthnasol i arloesi ac entrepreneuriaeth, neu erthygl sy’n eich ysbrydoli a'ch symbylu, mae croeso i chi ei rhannu â ni.

Yng nghyswllt entrepreneuriaid, arloeswyr, pobl sy’n cael syniadau a phobl sy’n arwain agweddau, mae clywed straeon o fywyd go iawn gan bobl o'r un anian yn gallu cael effaith hirhoedlog yn aml.

O straeon llwyddiant i droeon anffodus, mae straeon go iawn yn taflu goleuni ar yr emosiynau mae pob un ohonom yn cael profiad ohonynt ac yn gallu ysbrydoli, calonogi a chysuro.

Defnyddiwch y lle gwag isod i roi crynodeb o'r stori neu'r darn o newyddion yr hoffech chi eu rhannu.

Ar ôl ichi gyflwyno eich stori/newyddion bydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl â chi yn fuan i drafod hyn ymhellach. 

Your details
Your address
Your story
Accept policy
* A fyddech cystal â thicio'r blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno a'n Datganiad Preifatrwydd & Telerau ac Amodau.