Os ydych chi'n mentro o'r newydd fel entrepreneur neu fod gennych chi syniad gwych rydych chi am ei wireddu, yna dyma'r lle i chi gael y cymorth a'r ysbrydoliaeth sydd eu hangen arnoch i wneud y cam hollbwysig hwn a dechrau'ch siwrne tuag at lwyddiant.

 

Telephone number (03000 6 03000)