Dim ond trwy weithio gyda’n gilydd y gallwn ni greu ecosystem entrepreneuraidd fwy Gweladwy, Syml a Chysylltiedig yng Nghymru.

P’un ai a ydych chi’n unigolyn neu’n sefydliad, mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae er mwyn cyflawni hyn - ymunwch â'r mudiad heddiw drwy gofrestru eich manylion.

Your details
Accept policy
* A fyddech cystal â thicio'r blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno a'n Datganiad Preifatrwydd & Telerau ac Amodau.