Gyda chymaint o bethau’n digwydd yn yr ecosystem entrepreneuriaeth, mae’n gallu bod yn anodd sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennych. Edrychwch yma i weld detholiad o’r pethau mwyaf cyffrous sy’n digwydd ledled y byd.